Naše služby

Kontrola kvality - Control & Rework
V regióne strednej a východnej Európy pre našich klientov zaisťujeme štandardne krátkodobé kontroly výrobkov, ale aj dlhodobé kontroly podľa požiadavky výroby. Ku každej zákazke vytvárame pracovné postupy a značenie. Samozrejmosťou je pravidelný reporting.

Vykonávame vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu jednotlivých dielov. Kontroly komunálnymi meradlami, kontroly CSL1, CSL2 a GP12. Skúšky a testovanie funkčnosti pohyblivých mechanizmov, skúšky tesnosti, meranie elektrických veličín. Pre našich zákazníkov robíme drobné opravy a úpravy jednotlivých dielov. Medzi tieto činnosti patrí napríklad odhrotovanie, odihlovanie, orezávanie, brúsenie a iné.

Ak hľadáte spoľahlivého partnera na kontrolu kvality vašich produktov, ste na správnom mieste. Naša služba kontroly kvality vám poskytne nástroje a odbornosť potrebnú na to, aby ste dosiahli excelentné výsledky a získali si dôveru zákazníkov.
Náš skúsený tím vie zasiahnuť do 24 hodín
Viacročné skúsenosti s Control & Rework kontrolou
Skúsenosti so spoluprácou s najväčšími automobilkami
Kontrolu kvality (Control & Rework) vieme zrealizovať u Vás, ale aj v našich priestoroch
Kontrolujeme čokoľvek od funkčných testov mechanických častí strojov a zariadení, cez elektroniku, až po pohľadové diely áut
Ukážka z praxe:Firma vyrábajúca kovové výlisky do automobilov na základe požiadavky svojho zákazníka musela zaviesť výstupnú kontrolu kvality.
Riešenie: Do 24 h sme nastavili pracovné postupy, schválili sme si kontrolný proces a začali sme s tímom našich inšpektorov diely kontrolovať a expedovať. Náš inžinier kvality pomohol s riešením predošlých reklamácií nášho zákazníka u odberateľa. Do niekoľkých týždňov mohla firma kontrolu zrušiť.
Kontrola kvality – Kamerové systémy
V spolupráci našich inžinierov so spoločnosťou ATEsystem poskytujeme kompletné riešenie na kontrolu kvality kamerovými systémami na kľúč.

Dodávame kompletné riešenie od úvodnej štúdie uskutočniteľnosti až po implementáciu kontrolného systému do Vašej výrobnej linky. Na riešenie poskytujeme záruku a následnú podporu.

Novo do našich kamerových systémov dodávame nový SW s prvkami AI a schopnosťou strojového učenia. Tieto nástroje nám dávajú úplne nové možnosti riešenia.
Dodanie kompletného riešenia na kľúč a implementácia do Vašej výrobnej linky.
Mnoho rokov skúseností a stovky prípadových štúdií.
Záruka na celé riešenie a následná podpora.
Ukážka z praxe 1:Firma potrebuje kontrolovať studené spoje pri spájkovaní.
Riešenie: Nasadili sme 3D kamerový systém a inovatívny SW s AI. Firme sa znížili reklamácie a mohla 4 inšpektorov kvality presunúť na inú prácu.

Ukážka z praxe 2:Firma potrebuje kontrolovať prítomnosť dielov v komponentoch.
Riešenie: Nasadili sme kamerový systém a zostavu osvetlenia na ich existujúcu výrobnú linku. Firma sa výrazne znížila miera reklamácií.
Outsourcing výroby
Prevezmeme od Vás akúkoľvek časť výroby. Predovšetkým sa jedná o časti výroby s veľkým podielom ručnej práce. Nastavíme výrobný proces, plánujeme zmeny, sme schopní flexibilne meniť objem služby. Dodáme a zorganizujeme si našich operátorov výroby, zmenových vedúcich, inžinierov, projektových manažérov presne tak ako potrebujete.

Typicky sa jedná o balenie, prebaľovanie, kompletizáciu dielov, upratovacie práce, triedenie výrobkov, expedícia a ďalšie. Dopytujú nás firmy, ktorým chýbajú pracovníci, ale aj firmy, ktorí sa časťou výroby nechcú zaoberať alebo nemajú priestory.

Zavoláte a veci sa dajú do pohybu, pokojne aj cez víkend.
Stačí, keď nám zavoláte a okamžite začneme riešiť vašu situáciu. Zvládneme aj zadanie, ktoré sa môže zdať veľmi zložité av niektorých miestach až neriešiteľné.

Poradíme si s montážou, kompletizáciou, opravou a mnohými ďalšími činnosťami.
Kontrolovali sme diely do áut, finalizovali kožené poťahy, balili a expedovali sladké pečivo, skladali kozmetické balíčky alebo vykrývali výpadky automatických liniek. Naši ľudia majú roky skúseností v rôznych prevádzkach a odvetviach, prispôsobujúcich sa vašim potrebám.

Pracujeme vo vlastných priestoroch alebo u vás.
Na začiatku sa dohodneme, kde bude outsourcing najefektívnejší pre obe strany. K dispozícii máme vlastné priestory na niekoľkých miestach v krajine, s výbornou dopravnou dostupnosťou. Ak chcete, prácu môžeme zrealizovať priamo u vás vo vašich priestoroch.

S ničím sa nezdržujeme, sme rýchli a efektívni.
Správne zorganizujeme chytrých ľudí, nastavíme procesy a vyladíme postupy. Vďaka tomu sa môžete plne sústrediť na váš core biznis a ostatné povinnosti nechať na nás.
Organizácia a flexibilné dodanie zohraného tímu pracovníkov.
Žiadne starosti s organizáciou a zabezpečenie vlastnej výroby alebo jej časti.
Dodanie zohraného tímu do 24 h
Flexibilná zmena objemu prác podľa Vášho priania.
Žiadna administratíva, starosti s pracovníkmi a ich organizáciou.
Ukážka z praxe:Výrobca potravín bežne vyrába pre predajne balenie po jednej príchuti. Niektoré zahraničné reťazce supermarketov však požadujú odlišné balenia so špecifickým mixom chutí.
Riešenie: Pri špecifických dodávkach si výrobca potravín vždy objednal náš tím, ktorý už za pár dní efektívne pripravil palety a kamióny podľa stanovených požiadaviek.
Krízové zaistenie výroby
Niekedy sa v priemysle stretávame s neočakávanými výzvami, ktoré môžu váš výrobný proces narušiť a ohroziť kontinuitu vášho podnikania. Tu vstupuje do hry služba krízového zaistenia výroby.

Sme tu, aby sme vám ponúkli bezpečnostnú sieť v čase krízy. Nečakane prestanú fungovať stroje, ochorie viac pracovníkov naraz a Vy nestíhate? Náš skúsený tím dorazí do 24 hodín. Prípadne prácu zrealizujeme vo vlastných priestoroch v okolí Prahy a na Slovensku. Prevezmeme časti Vašej výroby, naši koordinátori nastavia efektívne procesy a rýchlo sa prispôsobíme Vašim požiadavkám.
Organizácia a flexibilné dodanie zohraného tímu pracovníkov
Žiadne starosti s organizáciou a zabezpečenie vlastnej výroby alebo jej časti
Dodanie zohraného tímu do 24 h
Možnosť ukončiť službu do 24 h
Žiadna administratíva s pracovníkmi
Ukážka z praxe:Firme, ktorá vyrába výrobky pre stavebníctvo, havarovala časť novej automatickej výrobnej linky.
Riešenie: Do pár hodín nastúpila časť nášho tímu, aby sa neprerušila výroba. Do 48 hodín potom 20 našich pracovníkov pod vedením našich vedúcich nahradilo automatickú výrobnú linku ručnou výrobou. Medzitým firma problémy vyriešila a ustála krízovú situáciu bez väčších škôd.
Interim management
Potrebujete na pár mesiacov skúseného človeka? Zaistíme Vám inžiniera kvality, kvalitného vedúceho výroby či iného špecialistu. Naši ľudia majú vo svojich odboroch roky skúseností, rýchlo sa v novej firme prispôsobia a zavedú potrebné zmeny. V krátkom čase tak vie posunúť Vašu firmu vpred! Zmluva Vám nezaväzuje ruky, to znamená, že pokiaľ nás už nebudete potrebovať, náš človek do 3 dní odíde. Naši skúsení pracovníci zvládnu rôzne výnimočné situácie, ale aj preškolenie juniorov.
Dodanie skúseného odborníka do Vašej firmy, ktorý sa rýchlo zorientuje a je prínosom
Dodanie know-how do Vašej firmy
Získanie skúseností pre Vašich pracovníkov
Out-of-box pohľad na Vašu spoločnosť
Možnosť flexibilne meniť dĺžku, rozsah a intenzitu spolupráce
Ukážka z praxe:Firma spúšťala nový projekt výroby nového komponentu pre BMW. Potrebovala na spustenie výroby a jej odladenie posilniť tým oddelenie kvality komu by mohla projekt zveriť.
Riešenie: Počas týždňa sme dodali skúseného inžiniera kvality. Projekt počas 6 mesiacov spustil, doladil a odovzdal kolegom.
Inžinierske práce a consulting
Dodávame služby inžinierskych prác v oblasti manažmentu kvality, programovania, vývoja systémov kontroly kvality a prípravy na certifikačné audity. Oproti interim managementu, inžiniering má jasne danú cieľovú úlohu za jasne daných podmienok a rozpočtu.
Ukážka z praxe:Spoločnosť z automobilového priemyslu potrebovala získať certifikáciu IATF 16949, ale nemala potrebné know-how a kapacitu.
Riešenie: Pripravili sme dokumentáciu, zaviedli so zákazníkom nutné opatrenia, vykonali školenia, dohodli audit a spoločnosť získala potrebný certifikát.

Kontaktný formulár